Όροι Χρήσης


Το Σύστημα Δημιουργίας Έλλη είναι μία δωρεάν εφαρμογή Κοινότητας, μέσω της οποίας τα Μέλη μπορούν:

Να δωρίζουν στην Κοινότητα κάτι που θα ήθελαν να μοιραστούν, ελεύθερα, χωρίς να ζητούν οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

Να δέχονται  αυτό που τους αναλογεί από τις δωρεές.

 

Όταν δημιουργούμε ή έχουμε κάτι σε πλεόνασμα, έχουμε την ανάγκη να το μοιραστούμε. Με τη κάθε δωρεά δημιουργείται ένα συλλογικό κεφάλαιο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία κοινότητα 100 ατόμων, στην οποία 10 άτομα δώρισαν από 20 μονάδες. Το συλλογικό κεφάλαιο είναι λοιπόν 10 * 20 =200 μονάδες. Το ατομικό κεφάλαιο, δηλαδή το περιθώριο κάθε μέλους να λάβει κάποια δωρεά είναι 200 μονάδες / 100 μέλη = 2 μονάδες. Κάθε εβδομάδα το σύστημα επανεκκινεί, εάν κάποιος δεν χρησιμοποίησε τις μονάδες του μέσα στην εβδομάδα, αυτές χάνονται.  

 

 Ειδικότερα:

 

  1. Μέλη μπορούν να είναι ενήλικες, ανεξάρτητα από εθνικότητα, κοινωνική και οικονομική κατάσταση και άλλα κριτήρια.
  2. Κάθε Μέλος μπορεί να έχει έναν και μόνο λογαριασμό.
  3. Τα προσωπικά στοιχεία που δίνονται χρησιμεύουν μόνο για την λειτουργία των συναλλαγών μεταξύ των Μελών, δεν μεταβιβάζονται πουθενά, και διαγράφονται με την διαγραφή του λογαριασμού.
  4. Κάθε Μέλος μπορεί να δωρίζει (σε άθροισμα) έως 100 μονάδες Elli (συντομογραφία El). Για περισσότερο από 100 απαιτείται έγκριση από τον διαχειριστή.
  5. Η Μονάδα Elli αντιστοιχεί με μία φραντζόλα (0,5 Kgr) ψωμί.
  6. Η εβδομαδιαία επανεκκίνηση γίνεται κάθε Κυριακή και ώρα 0:00 με τα υπάρχοντα δεδομένα.
  7. Στο Σύστημα δεν υπάρχουν πουθενά χρήματα (οποιοδήποτε νόμισμα), και οι δοσοληψίες δεν μπορούν να περιλαμβάνουν χρήματα.
  8. Οι δοσοληψίες δεν μπορούν να σχετίζονται με ναρκωτικά, πορνογραφία, καταναγκασμούς, εκβιασμούς ή οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
  9. Εάν Μέλος δηλώσει ή εκτελέσει δοσοληψία με ψευδή στοιχεία, ή φερθεί με αγένεια ή επιθετικότητα, ή τελέσει παράνομη πράξη, ή παραβιάσει τους όρους χρήσης, διαγράφεται.
  10. Μέλος που δεν έχει κινηθεί για 2 μήνες, αδρανοποιείται. Εάν ξανασυνδεθεί, επανέρχεται ο λογαριασμός του και παίρνει κεφάλαιο στην επόμενη εβδομαδιαία επανεκκίνηση του συστήματος.

 

 

Η φιλοσοφία του Συστήματος  είναι να μπορούμε να μοιράσουμε με αλληλέγγυο τρόπο, δυνητικά σε όλους, ίσα, και όχι σε κάποιους μόνο, όχι σαν φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη, αλλά σαν καταλυτική διαδικασία κοινωνικής αλληλοπροσφοράς. Δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό κέρδος ή προμήθεια στην Εφαρμογή και στα Μέλη της.