Ordenadores portátiles

Dueño: Mario Martínez
Categoría: Electrónica
Precio: 70,00 Sb

Un deles por 70, o Hp, e o outro por 40, o lenovo. Funcionan, con algun defectiño. 50% en Sabias e o resto en euros.